Artikel zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging: pijn gebruiken om emotionele pijn te verlichten
Zelfverwonding komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Mensen die zichzelf verwonden roepen bij ons een zeer ongemakkelijk mengsel van angst, schuld, kwaadheid en frustratie op. In de gezinnen van automutilatieve kinderen hebben we eerst angst wat vaak verandert in woede. Geen enkele ouder legt zich er gewoon bij neer dat hun kind een psychiatrische stoornis vertoont. Ze zien het als narcistisch en het saboteren van hun goede ouderschap, terwijl ze menen hun kind te omringen met veel liefde.
Het kan omschreven worden als een verwondende daad door het afsnijden of veranderen van een wezenlijk deel, in de meeste gevallen de huid. Is niet levensbedreigend en veelal op onopvallende plaatsen op het lichaam, zeker geen groepsritueel. Piercings en tatoes worden niet beschouwd als zelfverwonding. Bij zelfverwonding gaat men op zoek naar pijn en bloed en wordt het aanzien als een ernstig verstoord psychiatrisch gedrag, soms een bijverschijnsel van een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Vergelijkenderwijs zal iemand die jarenlang een stoornis heeft ontwikkeld die zijn oorsprong vond in negatief, afgeleid leren, proberen het zelfbeschadigend gedrag verder te ontwikkelen. Voor iemand die zichzelf beschadigt betekent het dat de schade die wordt toegebracht steeds ernstiger wordt. Daarnaast treedt gewenning op: de ernstige schade wordt met het verstrijken van de tijd steeds gewoner gevonden.
Kan geclassificeerd worden met volgende criteria:
• herhaaldelijk in eigen huid snijden of brandwonden aanbrengen
• voor daad gevoel van spanning
• ontspanning, bevrediging, een goed gevoel na automutilatie
• sociaal stigma

Waarom zelfverwonding:
• gevoel van mentale desintegratie, onvermogen om na te denken
• een woede die niet kan geuit worden, of niet van bewust
• eerste keer door gevoelens overweldigt. Kapot maken of omvergooien van dingen bieden geen relaas. Wie overgaat tot zelfverwonding en ontdekt dat het verlichting biedt zal geneigd zijn het in de toekomst opnieuw te gebruiken. Iemand die dit soort oplossingen nodig heeft is iemand die geen genoegdoening kan krijgen voor grieven die ze tegen anderen koesteren. Geen andere taal waarmee ze dat kunnen duidelijk maken aan anderen.
• hoe uitbundig of zelfverzekerd ze ook lijken, ze voelen zich alleen en een buitenstaander. Vaak presteren ze heel goed op sommige gebieden, terzelfdertijd kunnen ze dingen verwaarlozen die hun niet interesseren. Gevoel niet genoeg verontschuldigen.
Media berichten over mensen die zichzelf verwonden alsof het over freaks gaat. Hoe negatief de berichtgeving ook, het kan een bijdrage leveren tot het minder geheimzinnig maken van een onbekende ziekte.
Vrienden kunnen zich angstig terugtrekken of naar het andere uiterste doorslaan en indien ze daar niet in slagen wenden zich af. In beide gevallen blijft iemand die zichzelf verwondt met lege handen achter. Dramatiek helpt niet, juiste informatie over de stoornis wel, dat is de aangewezen weg om de reactie van de patiënt te stabiliseren. We moeten begrijpen dat ze naar ongezond gedrag grijpen om psychische pijn te verlichten. Iemands ziekte is niet hun identiteit. (Bron: Zelfbeschadiging – Steven Levenkron)

Missie van Verwonderd, zelfhulpgroep automutilatie
Vooreerst zorgen voor een realistische beeldvorming over zelfverwonding, om de nog vele taboes te doorbreken. Trachten door algemene informatie en tips taboes bij het brede publiek te doorbreken, de maatschappelijke functie. Eveneens wordt aandacht besteed aan de preventie van zelfverwonding.
Daarnaast verzorgt Verwonderd een vormende functie voor hulpverleners door het aanbieden van vormingen, workshops en informatie aan onder meer leerkrachten, opvoeders,… Verder is Verwonderd bereikbaar via e-mail
Via een buddy e-mailsysteem en een maandelijks lotgenotencontact wil Verwonderd een luisterend oor zijn voor lotgenoten. Gelijktijdig treedt Verwonderd ook in contact met de naastbestaanden en vrienden die via e-mail informatie en tips krijgen en hun bezorgdheden kunnen delen.
Verwonderd bestaat uit een multidisciplinair team van onder meer een opvoedster, een psychologisch consulente, een criminologe, een aantal ervaringsdeskundigen en een ouder van een lotgenoot. Om alle vragen die ze krijgen te bekijken op een brede manier en zo steeds op zoek te gaan naar het meest gepaste antwoord.
Contact:
e-mail: info@verwonderd.be
website: https://www.verwonderd.be/nl/ 
Facebook of forum: https://www.facebook.com/verwonderd

<< Terug naar overzicht artikels

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
LinkedIn
Share